KARASAYEV BİŞKEK

SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ekonomik

İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK ÜNİVERSİTESİ

İ. ARABAYEV

KIRGIZ DEVLET ÜNİVERSİTESİ

oshu

OŞ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (İlahiyat Fakültesi)

 

 

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE

MANAS ÜNİVERSİTESİ

CUSUP BALASAGIN

KIRGIZ MİLLİ ÜNİVERSİTESİ

kz

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ YABANCI DİLLER VE MESLEKİ KARİYER ÜNİVERSİTESİ

B. YELTSİN 

KIRGIZ-RUS

SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

kenesh

TÜRK KENEŞİ TÜRK ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ

 

     İnsanlığın “Bilgi”nin başlıca güç haline geldiği ve daha çok “küreselleşme” kavramı ile ifade edilen yeni bir döneme ulaştığı görülüyor. Nitekim sanayi toplumunun yerini “Bilgi Toplumu” nun almakta olduğu ve yaşananların “Bilgi Çağı”nın habercisi olduğu şeklindeki yaklaşımlar günümüzde genel kabul gören değerlendirmelerdir.

     Kongre kapsamında çeşitli alanlarda aktüel problemler tartışılacaktır.

Bu ana hedef doğrultusunda;

  • Antropoloji, Tarih, Sosyoloji, Felsefe, Türk Dili ve Kültürü, Töre Bilim ve Ahlaki Değerler, Din,
  • Ekonomi, Maliye, Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler,
  • Coğrafya, Çevresel Sorunlar ve Sağlık, Spor, Turizm,
  • Girişimcilik, Yönetim ve Organizasyon, Üretim ve Pazarlama, Muhasebe ve Finans

vb. başlıklar altında hazırlanan özgün bilimsel tebliğler, bilim hakem kurulunun onayını aldıktan sonra kongremizde sunulmak üzere kabul edilecek ve yazarı/yazarları tarafından sunulan tebliğler daha sonra derlenerek kongre kitabı şeklinde basılacaktır.

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top