II.ULUSLARARASI

SOSYAL BİLİMLER LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONGRESİ

 kongre_a44.jpg

Küresel Gelişmeler doğrultusunda lisansüstü eğitim çalışmalarının ve meselelerinin ele alınmasını, bunun yanında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin tez konularıyla ilgili bildirilerini sunarak bilgi alışverişinde bulunmalarını amaçlayan II. Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kongresi düzenlenecektir.

Kongre, konuyla ilgili araştırmacıların bir araya gelmesine, bilgi üretimine, mevcut bilgilerin yeni bakış açılarıyla değerlendirilmesine vesile olacak ve bildiriler basılarak bilim âleminin istifadesine sunulacaktır.

Birinci Kongreye yurt içi ve yurt dışından toplam 25 üniversite, 8 ülkeden katılım olmuştur. Bu ülkeler Kırgızistan, Türkiye, Kazakistan, Çin, Rusya, Afganistan, Azerbaycan, Özbekistan’dır. Gerek ülke, gerek başvuru ve katılım değerlendirildiğinde kongrenin genç bilim insanları arasında yoğun ilgi gördüğü anlaşılmaktadır. Bu bağlamda lisansüstü eğitim gören herkesi kongreye davet ediyoruz.

 

Kongre Yeri:

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Cengiz Aytmatov Kampusü, Cal rayonu, Bişkek / KIRGIZİSTAN