ЖАШ ИЛИМПОЗДОРДУН II ЭЛ АРАЛЫК КОНГРЕССИ

 

Graduate_Congress_Design_KG_Web.jpg

     Азыркы глобалдашуу мезгилинде жана жогорку билим системасынын интеграциялашуу шартында магистратура менен аспирантура программаларында окуттуу өзгөчө актуалдуу маселеге айланганы маалым. Конгресстин негизги максаты жаш изилдөөчүлөрдү азыркы билим берүүнүн актуалдуу проблемалары жана өнүгүү келечегине багыттоо.

Гуманитардык илимдин теориялык проблемалары боюнча илимий изилдөө тажрыйбалары менен бөлүшүү Конгресс көздөгөн максаттарга кирет.

Конгресстин негизги милдеттери:

  • магистранттар менен аспиранттардын гуманитардык илимдер тармагындагы илимий-изилдөө иштерине колдоо көрсөтүү;
  • магистранттар менен аспиранттардын изилдөө иштерин илим коомчулугуна таанытуу;
  • магистранттар менен аспиранттардын гуманитардык илимдер тармагындагы актуалдуу проблемаларга арналган илимий-изилдөө иштеринин натыйжаларын жарыялоо.

Конгресстин дареги:

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Жал кичи району, Кыргыз-Түрк «Манас» университети , Ч. Айтматов атындагы кампус.